IT-stöd för Avancerad Cancervård i Hemmet

 

Infusions

pump

Pulse

Osimeters

Blood

Meters

Medicin Teknisk

utrustning

Video konferens

utrustning

Anhörig mobil

utrustning

Kommunikations

utrustning

Vårdteam mobil utrustning

Säker kommunikation

ASiH personal

i Samverkan med:

Med stöd från